SveLog Säck-komprimator Small.

SveLog Säck-komprimator Small.  

När du vill komprimera direkt vid källan är SveLog Säck-komprimator en lämpligt maskin. Den är mycket anndarnlig, har låg ljudnivå och presterar balat materiamed riktigt höga vikter.

 

1. Häng in säcken 

 

 

2. Mata in materialet 

 

 

3. Rotorn tar tag i materialet, sönderdelar och komprimerar upp till 9 gånger. 

 

 

4. Det komprimerade materialet tas lätt ur maskinen för enkel vidaretransport. 

 
 

 

5. Den kontinuerliga komprimeringen gör att materialet fördelas och komprimeras jämt fördelat i plastsäcken

SveLog Säck-komprimator Small komprimerar materialet upp till 9 ggr.

Med hlp av en stålvals som både river sönder och trycker ned materialet för bästa resultat. 

Maskinen kaäven matas kontinuerligt för att spara tid pengar. Det komprimerade materialet hamnar i en 800 liters plastsäck som är placerad på en pall ocvid mning dras ut med en palldragare för enkel hantering. Bredd: 1084mm, Djup: 1630mm, Max höjd: 2360mm. Maskinvikt 740 kg.

 

Större modell av Säck-komprimatorn>>

 

   Finns även i version för 1100 liters standardkärl>> 

SveLog Säck-komprimator Small ansluts till eluttag och är därefter klar för drift.

 

Mer info