SveLog Säck-komprimator Small.

SveLog Säck-komprimator Small.  

När du vill komprimera direkt vid källan är SveLog Säck-komprimator en lämpligt maskin. Den är mycket anndarnlig, har låg ljudnivå och presterar balat materiamed riktigt höga vikter.

 

 1. Häng in säcken

 

 

 

 2. Mata in materialet

 

 

 3. Rotorn tar tag i materialet, sönderdelar och komprimerar upp till 9 gånger.

 

 

 4. Det komprimerade materialet tas lätt ur maskinen för enkel vidaretransport.

 

 
   
 5. Den kontinuerliga komprimeringen gör att materialet fördelas och komprimeras jämt i plastsäcken.  

 SveLog Säck-komprimator Small komprimerar materialet upp till 9 ggr.

Med hlp av en stålvals som både river sönder och trycker ned materialet för bästa resultat. 

Maskinen kaäven matas kontinuerligt för att spara tid pengar. Det komprimerade materialet hamnar i en 800 liters plastsäck som är placerad på en pall ocvid mning dras ut med en palldragare för enkel hantering. Bredd: 1084mm, Djup: 1630mm, Max höjd: 2360mm. Maskinvikt 740 kg.

 

Större modell av Säck-komprimatorn>>

 

Finns även i version för 1100 liters standardkärl>>

 

 

           

 

 

   
 
   
SveLog Säck-komprimator Small ansluts till eluttag och är därefter klar för drift.

Mer info