Brikettmaskin SveLog

Gör briketter av ert materialspill - sälj som produktionsmaterial!

Användbar för metallspånor, slipdamm, sågspån och liknade material. Minskar volymen till en bråkdel.
Briketterna blir lätt hanterbara i kärl för vidare transport till container.

 

SveLog Brikettmaskin

Mer info