Hur välja

Klicka nedan på uppskattad mängd övrigt per år så ser Du den lämpligaste utrustningen.
Klicka nedan på uppskattad mängd wellpapp per år så ser Du den lämpligaste utrustningen.
Klicka nedan på uppskattad mängd träpallar per år så ser Du den lämpligaste utrustningen.
Klicka nedan på uppskattad mängd trälådor per år så ser Du den lämpligaste utrustningen.
Klicka nedan på uppskattad mängd plåtburkar per år så ser Du den lämpligaste utrustningen.
< 5 ton 5 - 10 ton 11 - 20 ton 21 - 45 ton 46 - 80 ton 81…
Klicka nedan på uppskattad mängd plastdunkar och plastflaskor per år så ser Du den lämpligaste utrustningen.
Klicka nedan på uppskattad mängd matavfall per år så ser Du den lämpligaste utrustningen.
Klicka nedan på uppskattad mängd (m³) hushållsavfall per år så ser Du den lämpligaste utrustningen.
Klicka nedan på uppskattad mängd brännbart per år så ser Du den lämpligaste utrustningen.