SveLog Luktreducering

ORS™ är en bioteknologisk metod för att reducera de luktstörningar som uppstår när organiskt avfall bryts ner i till exempel returemballageautomater, sopcontainrar, komprimatorer och sopsorteringsstationer.

ORS-systemet är oftast en kostnadseffektivare lösning för luktkontroll än ozon och kylanläggningar samtidigt som lösningen är bättre för miljön.
ORS-systemet består av en biologisk produkt, Odor, samt ett styrskåp och doseringsutrustning.

Installationen utförs av auktoriserad tekniker som också ansvarar för det serviceåtagande som innebär att systemets funktion kontinuerligt kontrolleras och dokumenteras.

Funktion
ORS startar dosering av Odor-vätskan ca 1 timme innan verksamheten startar och fortsätter sedan kontinuerligt att dosera vätskan så länge verksamheten är igång, dvs så länge nytt organiskt avfall tillförs.



 

 

 

 

 

Odor, en Biologisk produkt
Odor, en biologisk produkt (vätska) som innehåller bakterier som har luktförbättrande egenskaper. Bakterierna är fakultativa*, sporbildande av Bacillus-släktet och är kända som luktnedbrytande mikroorganismer. Odor tar snabbt och effektivt tar bort dålig lukt från organiskt avfall vid exempelvis miljöstationer (soptunnor & behållare) och i komprimatorer. Odor tar bort lukt och förhindrar lukter vid källan av problemet. Odor är pH-neutral och skonsam för miljön och användare.

Service
Serviceteamet installerar ORS™ och ansvarar för löpande service och underhåll. Arbetet dokumenteras i ett serviceprotokoll.

Tekniken
Tekniken består av ORS Control (styrskåp) och ett rörsystem med dysor. Installationen kan även kompletteras med en köldsäkring som garanterar funktion ned till minus 20 grader.
Köldsäkringen innebär installation av värmekablar, eluppvärmda dysor samt ett väderbeständigt skyddsskåp för den biologiska produkten.

* De aktiva ämnena i en biohygienisk produkt är antingen levande mikroorganismer eller ämnen och substanser som har sitt ursprung direkt ur dessa mikroorganismer.

*A facultative anaerobic organism is an organism, usually a bacterium, that makes ATP by aerobic respiration if oxygen is present but is also capable of switching to fermentation. In contrast, obligate anaerobes die in presence of oxygen.


Ladda ner trycksak >>

Mer i denna kategori: « SveLog ECO